Academia de ştiinţe a Moldovei

Anunț!!!

În contextul aprobării Legii bugetului de Stat pentru anul 2016, Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative (CFCFA) solicită respectuos prezentarea Hotărîrii Consiliului Științific/Senatului Instituției Dvs.

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

În conformitate cu prevederile pct. 68, lit. g) şi 70 ale Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului programelor de stat şi al proiectelor în sfera ştiinţei şi inovării, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.

Centrul pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative solicită directorilor de proiect (EXCLUSIV INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM) perfectarea contractelor de finanțare a proiectelor din cadrul Programelor de Stat