Academia de ştiinţe a Moldovei

În atenţia directorilor (secretarilor științifici) - INSTITUȚIILE SUBORDONATE AȘM

În scopul publicării ediției speciale a Monitorului Oficial al Republicii Moldova, ediția 2016,  Centrul pentru Finanţarea Cercetării Fundamentale şi Aplicative  solicită completarea tabelei din anexă referitor la rezultatele științifice preconizate în cadrul proiectelor finanțate de la bugetul de stat pentru anul 2016.

În acest context solicităm secretarilor științifici ai instituțiilor să ne transmită la adresa electronică cfcfa@asm.md  și pe suport de hîrtie, cu semnătura conducătorilor de instituții, pînă la data de 04.08.2016  informația solicitată la adresa or. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 1, Academia de Științe a Moldovei, of. 336.

Persoana responsabilă din cadrul CFCFA: Elena VOLOCIUC.

Tel: (22) 27-27-58

 

Anexa în format electronic poate fi accesat  aici.