Academia de ştiinţe a Moldovei

Adunarea generală a tinerilor cercetători

Miercuri, 6 martie 2013, ora 14.00, în sala de conferinţe a Bibliotecii AŞM „Andrei Lupan”, va fi convocată adunarea generală a tinerilor cercetători, cu vîrsta de pînă la 35 ani.

Sursa: www.asm.md