Academia de ştiinţe a Moldovei

Apelurile naționale pentru proiectele de cercetare ce vor demara în 2013

Consiliul Suprem Pentru Ştiință și Dezvoltare Tehnologică al Academiei de Științe a Moldovei anunţă pentru anul 2013 următoarele concursuri:

1. Proiecte de cercetare ştiinţifică fundamentală şi de cercetare ştiinţifică aplicativă;
2. Concepţii de programe de stat. Se vor considera prioritare concepţiile, ce vor reflecta soluţionarea problemelor stringente ale ţării, precum şi dezvoltarea ştiinţei şi inovării;
3. Proiecte independente pentru tinerii cercetători;
4. Proiecte independente pentru procurarea echipamentului ştiinţific, cu excepţia tehnicii de calcul;

5. Organizarea manifestărilor ştiinţifice;

A. Organizarea manifestărilor ştiinţifice internaţionale;
B. Organizarea manifestărilor ştiinţifice naţionale cu participare internaţională;
C. Organizarea manifestărilor naţionale.

La concurs vor participa organizaţiile acreditate din sfera ştiinţei şi inovării. Prioritate vor avea proiectele de cercetare ştiinţifică aplicativă cu impact economic.

CALENDARUL COMPETIŢIEI/CONCURSULUI

Activitatea Termen  
  Proiecte Concepții
Lansarea apelului 10.07.2012 10.07.2012
Termenul limită pentru înaintarea propunerilor de proiect

12.10.2012

20.08.2012
Publicarea rezultatelor privind eligibilitatea participării la apel 19.10.2012 23.08.2012
Primirea contestațiilor 19-24.10.2012 24.08.2012
Publicarea rezultatelor finale privind eligibilitatea 25.10.2012 27.10.2012
Evaluarea propunerilor de proiect eligibile (vezi fișele de evaluare) 20.10-30.11.2012 10.09-24.09.2012
Publicarea rezultatelor expertizei 03.12.2012 24.09.2012
Publicarea listei proiectelor aprobate pentru finanțare prin hotărîrea CSȘDT 30.12.2012 01.10.2012
Contractarea

02-31.01.2013

 
Derularea proiectului 02.01.2013