Academia de ştiinţe a Moldovei

Cercetarea şi inovarea în dialog cu mediul de afaceri

Joi, 21 februarie 2013, ora 14:00, la Academia de Ştiinţe a Moldovei (bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, 1, Sala Azurie) îşi va ţine lucrările forumul „Dezvoltarea mediului de afaceri prin inovaţii”.

Evenimentul este organizat de către Academia de Ştiinţe a Moldovei, Camera de Comerţ şi Industrie a Republicii Moldova şi Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic a AŞM.

Scopul evenimentului este de a asigura o platformă eficientă de comunicare şi cooperare între mediul ştiinţific şi cel de afaceri în vederea intensificării parteneriatului între cele două medii, o condiţie a bunei funcţionări a triunghiului cunoaşterii educaţie-cercetare-inovare; de a identifica mecanisme clare şi căi de colaborare între mediul ştiinţific şi antreprenorial şi, nu în ultimul rând, de a accentua importanţa cercetării şi inovării pentru mediul de afaceri în vederea creşterii competitivităţii, dar şi a dezvoltării durabile.

Evenimentul va întruni experţi din diverse domenii de cercetare ştiinţifică, reprezentanţi ai sferei de afaceri. De asemenea, sunt invitaţi reprezentanţi ai companiilor Orange Moldova SA, Moldcell, Union Fenosa, Apa Canal, ADR Nord, Uzina TOPAZ, Moldtelecom etc.

La lucrările forului va participa prim-ministrul Republicii Moldova, dl. Vlad FILAT.

La eveniment sunt invitaţi reprezentanţii mass-media.

Sursa: www.asm.md