Academia de ştiinţe a Moldovei

Documente utile

Etapa 4 (2) - Act predare-recepție/Raport Ştiințific Intermediar - PROIECTE INSTITUŢIONALE – 2014

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare – INSTITUȚIONALE să pregătească:

 • ACTELE DE PREDARE-RECEPȚIE (5 exemplare - original);
 • RAPORTUL ȘTIINȚIFIC INTERMEDIAR pentru pentru ultima etapa a anului 2014  (etapa 2 sau 4 în conformitate cu planul calendaristic din contract) - 1 exemplar – original;
 • FACTURA

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru ETAPA 4 (2) este 14.11.2014, orele 17:00.

Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.

Act predare – recepție - model - PROIECTE INSTITUȚIONALE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Raport Ştiințific Intermediar - model

 

Manager de proiecte: Larisa RUSSU, of. 336

Telefon: +373-22-27-27-58

Manager de proiecte: Dorina HAREA, of. 333

Telefon: +373-22-270-445

Fax: +373-22-270-445


Etapa 2 (3) - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare – PROGRAM DE STAT să pregătească:

 1. INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE:
 • ACTELE DE PREDARE-RECEPȚIE (5 exemplare - original);
 • RAPORTUL ȘTIINȚIFIC INTERMEDIAR pentru ultima etapa a anului 2014  (etapa 2 sau 3 în conformitate cu planul calendaristic din contract) - 1  exemplar - original;
 • FACTURA
 1. INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM:
 • Actele de predare-recepție (3 exemplare - original);
 • Raportul științific intermediar pentru pentru ultima etapa a anului 2014  (etapa 2 sau 3 în conformitate cu planul calendaristic din contract ) - 1  exemplar - original.

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 2 (3) este 14.11.2014, orele 17:00.

Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.

Act predare - recepție model – Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT- INSTITUŢII LA AUTOGESTIUNE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Act predare - recepție model – Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT - INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

RAPORT ȘTIINȚIFIC INTERMEDIAR - model - Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT

 

Manager de proiecte: Olesea CALININ, of. 336

Telefon+373-22-27-27-58

Fax: +373-22-270-445


Etapa 4 (2) - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - PROIECTE TINERI CERCETĂTORI

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare - TINERI CERCETĂTORI, să pregătească:

 1. INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE:
 • ACTELE DE PREDARE-RECEPȚIE (5 exemplare - original);
 • RAPORTUL ȘTIINȚIFIC INTERMEDIAR pentru ultima etapa a anului 2014  (etapa 2 sau 4 în conformitate cu planul calendaristic din contract)1  exemplar – original;
 • FACTURA
 1. INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM:
 • ACTELE DE PREDARE-RECEPȚIE (3 exemplare - original);
 • RAPORTUL ȘTIINȚIFIC INTERMEDIAR pentru ultima etapa a anului 2014  (etapa 2 sau 4 în conformitate cu planul calendaristic din contract)1  exemplar – original;

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru ETAPA 4 (2) este 14.11.2014, orele 17:00.

Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.

Act predare - recepție model Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUŢII LA AUTOGESTIUNE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Act predare – recepție - model Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Raport științific intermediar - model

 

Manager de proiecte: Olesea CALININ, of. 336

Telefon: +373-22-27-27-58

Fax: +373-22-270-445

 


Act predare-recepție/Raport științific - final - Proiecte pentru organizarea manifestărilor științifice pe anul 2014

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative solicită de la toți directorii de proiect să prezinte:

 • Actele de predare-recepție:
 • Instituţiile la autogestiune - 5 exemplare original.
 • Raportul, care va include prezentarea manifestării și concluziile formulate la finalul acesteia, inclusiv propuneri și puncte de vedere privind evoluția domeniului respectiv și politicile specifice de dezvoltare (conform pct. 9.1 al contractului de finanțare);
 • Listele participanților din Republica Moldova și străini (conform tipului de manifestare științifică) cu menționarea instituției și adresele lor de e-mail, semnate de participanți (conform pct. 9.2 al contractului de finanțare);
 • Raportul financiar, care confirmă toate cheltuielile efectuate (inclusiv cofinanţarea) conform pct. 9.3 al contractului de finanțare.
 • Factura (de expediție sau fiscală) în conformitate cu normativele aprobate de către Consiliul Suprem pentru Știință și Dezvoltare Tehnologică.

Termenul limită de prezentare a documentelor sus-menționate este 18.12.2014, orele 17:00.

Nerespectarea termenului limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.

Act predare – recepție – model - Instituții la AUTOGESTIUNE

Raport științific - model (toate tipurile de instituții)

Raport financiar – model – Instituții SUBORDONATE AȘM

Raport financiar – model – Instituții la AUTOGESTIUNE

 

Manager de proiecte: Valentina CANDU, of. 333

Tel./fax: +373-22-270-445


Etapa 3 - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - Proiecte Instituționale – 2014

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare – INSTITUȚIONALE să pregătească:

 •     Actele de predare-recepție (5 exemplare - original)

 •     Raportul științific intermediar pentru Etapa 3 - 1 exemplar – original

 •     Factura
Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.
Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 3 este 15.09.2014, orele 17:00.
Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.
Act predare – recepție - model - PROIECTE INSTITUȚIONALE
Ghid pentru completarea Actului predare-recepție
Raport științific intermediar - model
 
Manager de proiecte: Larisa RUSSU, of. 336
Telefon: +373-22-27-27-58
Manager de proiecte: Dorina HAREA, of. 333
Telefon: +373-22-270-445
Fax: +373-22-270-445

Etapa 2 - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare – PROGRAM DE STAT să pregătească:

 1. INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE:

 • Actele de predare-recepție (5 exemplare - original);

 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 2 - 1  exemplar - original

 • Factura

 1. INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM:

 • Actele de predare-recepție (3 exemplare - original)

 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 2 - 1  exemplar - original

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.
Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 2 este 15.09.2014, orele 17:00.
Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.
Act predare - recepție model – Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT- INSTITUŢII LA AUTOGESTIUNE
Ghid pentru completarea Actului predare-recepție
Act predare - recepție model – Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT - INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM
Ghid pentru completarea Actului predare-recepție
Raport științific intermediar - model - Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT
 
Manager de proiecte: Olesea CALININ, of. 336
Telefon+373-22-27-27-58
Fax: +373-22-270-445

Etapa 3 - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - PROIECTE TINERI CERCETĂTORI

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare - TINERI CERCETĂTORI, să pregătească:

 1. INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE:

 • Actele de predare-recepție (5 exemplare - original);

 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 3 – 1  exemplar - original;

 • Factura

 1. INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM:

 • Actele de predare-recepție (3 exemplare - original)

 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 3 – 1  exemplar - original

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.
Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 3 este 15.09.2014, orele 17:00.
Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.
Act predare - recepție model Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUŢII LA AUTOGESTIUNE
Ghid pentru completarea Actului predare-recepție
Act predare – recepție - model Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM
Ghid pentru completarea Actului predare-recepție
Raport științific intermediar - model
 
Manager de proiecte: Olesea CALININ, of. 336
Telefon: +373-22-27-27-58
Fax: +373-22-270-445

Etapa 2 (1) - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - Proiecte Instituționale – 2014

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare – INSTITUȚIONALE să pregătească:

 • Actele de predare-recepție (5 exemplare - original)
 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 2 (sau 1 în dependenţă de planul calendaristic) - 1 exemplar – original
 • Factura

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 2 (1) este 16.06.2014, orele 17:00.

Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.

Act predare – recepție - model - PROIECTE INSTITUȚIONALE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Raport științific intermediar - model

Manager de proiecte: Larisa RUSSU, of. 336

Telefon: +373-22-272-758

Manager de proiecte: Dorina HAREA, of. 333

Telefon: +373-22-270-445

Fax: +373-22-270-445


Etapa 1 - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare – PROGRAM DE STAT să pregătească:

 1. INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE:
 • Actele de predare-recepție (5 exemplare - original);
 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 1 – (1  exemplar - original)
 • Factura
 1. INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM:
 • Actele de predare-recepție (3 exemplare - original)
 • Raportul științific intermediar pentru  Etapa 1 – (1  exemplar - original

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 1 este 16.06.2014, orele 17:00.

Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.

Act predare - recepție model – Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT- INSTITUŢII LA AUTOGESTIUNE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Act predare - recepție model – Proiecte din cadrul PROGRAMELOR DE STAT - INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Raport științific intermediar - model

Manager de proiecte: Olesea CALININ, of. 336

Telefon+373-22-272-758

Fax: +373-22-270-445


Etapa 2 (1) - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - PROIECTE TINERI CERCETĂTORI

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare - TINERI CERCETĂTORI, să pregătească:

 1. INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE:
 • Actele de predare-recepție (5 exemplare - original);
 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 2 (sau 1 în dependenţă de planul calendaristic) – 1  exemplar - original
 • Factura
 1. INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM:
 • Actele de predare-recepție (3 exemplare - original)
 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 2 (sau 1 în dependenţă de planul calendaristic)  – 1  exemplar - original

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 2 (1) este 16.06.2014, orele 17:00.

Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.

Act predare - recepție model Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUŢII LA AUTOGESTIUNE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Act predare – recepție - model Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Raport științific intermediar - model

Manager de proiecte: Olesea CALININ, of. 336

Telefon: +373-22-272-758

Fax: +373-22-270-445


Etapa 1 - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - Proiecte Instituționale - 2014

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare – INSTITUȚIONALE să pregătească:

 • Actele de predare-recepție (5 exemplare - original)
 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 1 (1 exemplar - original)
 • Factura

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 1 este 14.03.2014, orele 17:00. Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.

Act predare – recepție - model - PROIECTE INSTITUȚIONALE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Raport științific intermediar - model

Manager de proiecte: Larisa RUSSU, of. 336

Telefon: +373-22-272-758

Manager de proiecte: Dorina HAREA, of. 333

Telefon: + 373-22-270-445

Fax: +373-22-270-445


Etapa 1 - Act predare-recepție/Raport științific - intermediar - Proiecte Tineri Cercetători -  2014

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect din cadrul proiectelor de cercetare - Tineri Cercetători, să pregătească:

 1. INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE:
 • Actele de predare-recepție (5 exemplare - original);
 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 1 (1 exemplar – original)
 • Factura
 1. INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM:
 • Actele de predare-recepție (3 exemplare - original)
 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 1 (1 exemplar – original)

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 1 este 14.03.2014, orele 17:00. Nerespectarea termenilor limită se va solda cu transferul întîrziat al fondurilor.

Act predare - recepție model Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUŢII LA AUTOGESTIUNE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Act predare – recepție - model Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Raport științific intermediar - model

Manager de proiecte: Olesea CALININ, of. 336

Telefon: + 373-22-272-758

Fax: +373-22-270-445


Etapa 4 - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - Proiecte Instituționale

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect să pregătească Actele de predare-recepție (5 exemplare - original), Raportul științific intermediar pentru Etapa 4 (1 exemplar - original), și factura, din cadrul proiectelor de cercetare – INSTITUȚIONALE.

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Raportul Ştiinţific Final se prezintă:

 • 1 exemplar CFCFA
 • 1 exemplar la Biblioteca AŞM "A. Lupan"
 • versiunea electronică la AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (AGEPI).

NB: copia Adeverinţei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică eliberată de AGEPI se prezintă la CFCFA. Termenul limită este 20.01.2014, orele 17:00.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 4 este 15.11.2013, orele 17:00.

Termenul limită de prezentare  a Raportului Ştiințific ANUAL -  instituții subordonate AȘM, pentru proiectele care se încheie în anul 2013 este 20.01.2014, orele 17:00.

Termenul limită de prezentare  a Raportului Ştiințific Final, pentru proiectele care se încheie în anul 2013 este 20.01.2014, orele 17:00.

Act predare - recepție model Proiecte Instituționale - INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție - INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE

Raport științific intermediar - ANUAL - model , valabil pentru toate tipurile de proiecte

Regulile de întocmire a Raportului Ştiinţific Final

Date de contact


Raportare - Proiecte din cadrul Programelor de Stat - anul 2013

      I. Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative (CFCFA) invită toți directorii de proiect din cadrul Programului de Stat să pregătească:

 1. Etapa 2 - 2013- Act predare-recepție/Raport științific-intermediar

În termenii limită este necesar de prezentat:

 • Actele de predare-recepție (5 exemplare - original);
 • Raportul științific intermediar pentru Etapa 2 (1 exemplar - original);
 • Factura.

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar, și a facturii pentru Etapa 2 este 15.11.2013, orele 17:00

Act predare - recepție model  Proiecte din cadrul Programelor de Stat

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Raport științific intermediar - model - Proiecte din cadrul Programelor de Stat

 1. Raportul Ştiinţific Final – proiecte din cadrul Programelor de Stat finisate în anul 2013
 • 1 exemplar CFCFA
 • 1 exemplar la Biblioteca AŞM "A. Lupan"
 • versiunea electronică la AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (AGEPI).

NB: copia Adeverinţei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică eliberată de AGEPI se prezintă la CFCFA. Termenul limită este 20.01.2014, orele 17:00.

Termenul limită de prezentare  a Raportului Ştiințific Final, pentru proiectele care se încheie în anul 2013 este 20.01.2014, orele 17:00.

Regulile de întocmire a Raportului Ştiinţific Final

     II. Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative (CFCFA) invită toți coordonatorii Programelor de Stat să pregătească:

Conform hotărîrii CSȘDT nr. 268 din 31.10.2013 Conducătorii programelor de stat să prezinte la ședința CSȘDT din luna decembrie 2013 raportul privind activitatea științifică și inovațională în cadrul programului de stat.

Versiunea scrisă și cea electronica a raportului, conform anexelor P1, P2, E1 vor fi prezentate Centrului pentru Finanțarea Cercetării Fundamentale și Aplicative în termen e 5 zile după ședința CSȘDT din 30.12.2013.

Hotărîrea CSȘDT nr. 268 din 31.10.2013

Locațiune: bd. Ștefan cel Mare nr. 1 MD-2001, Chișinău, of. 336

Manager de proiecte: Olesea Calinin

Telefon: +373-022-272-758

Fax: +373-022-270-445


Etapa 2 - Act predare-recepție/Raport științific - intermediar/final - Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUŢII LA AUTOGESTIUNE

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect să pregătească Actele de predare-recepție (5 exemplare - original), Raportul științific intermediar pentru Etapa 2 (1 exemplar - original), final pentru proiectele care se încheie în 2013 și factura, din cadrul proiectelor de cercetare - Tineri Cercetători.

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Raportul Ştiintific Final se prezintă:

 • 1 exemplar CFCFA
 • 1 exemplar la Biblioteca AŞM "A. Lupan"
 • versiunea electronică la AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (AGEPI).

NB: copia Adeverinţei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică eliberată de AGEPI se prezintă la CFCFA. Termenul limită este 20.01.2014, orele 17:00.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 2 este 15.11.2013, orele 17:00.

Termenul limită de prezentare  a Raportului Ştiințific Final, pentru proiectele care se încheie în anul 2013 este 20.01.2014, orele 17:00.

Act predare - recepție model Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUŢII LA AUTOGESTIUNE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Raport științific intermediar - model - Proiecte Tineri Cercetători

Regulile de întocmire a Raportului Ştiinţific Final model

Date de contact


Etapa 2 - Act predare-recepție/Raport științific intermediar/final - Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUŢII

SUBORDONATE AŞM

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect să pregătească Actele de predare-recepție (5 exemplare - original), Raportul științific intermediar pentru Etapa 2 (1 exemplar - original), şi final pentru proiectele care se încheie în 2013, din cadrul proiectelor de cercetare - Tineri Cercetători - INSTITUŢII SUBORRDONATE AŞM.

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Raportul Ştiintific Final se prezintă:

 • 1 exemplar CFCFA
 • 1 exemplar la Biblioteca AŞM "A. Lupan"
 • versiunea electronică la AGENŢIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALĂ A REPUBLICII MOLDOVA (AGEPI).

NB: copia Adeverinţei de înregistrare a rezultatelor activităţii de cercetare ştiinţifică eliberată de AGEPI se prezintă la CFCFA. Termenul limită este 20.01.2014, orele 17:00.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului Ştiințific Intermediar și a facturii pentru Etapa 2 este 15.11.2013, orele 17:00.

Termenul limită de prezentare  a Raportului Ştiințific Final, pentru proiectele care se încheie în anul 2013 este 20.01.2014, orele 17:00.

Act predare - recepție model Proiecte Tineri Cercetători - INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție

Raport științific final - model - Proiecte Tineri Cercetători

Regulile de întocmire a Raportului Ştiinţific Final model

Date de contact


Etapa 3 - Act predare-recepție/Raport științific intermediar - Proiecte Instituționale

Centrul pentru Finanțarea Cercetării  Fundamentale și Aplicative invită toți directorii de proiect să pregătească Actele de predare-recepție (5 exemplare - original), Raportul științific intermediar pentru Etapa 3 (1 exemplar - original), și factura, din cadrul proiectelor de cercetare – INSTITUȚIONALE.

Actele de predare-recepție trebuie să fie semnate cu pix de culoare albastră.

Termenul limită de prezentare a Actelor de predare-recepție, a Raportului științific intermediar și a facturii pentru Etapa 3 este 10.09.2013, orele 17:00.

Act predare - recepție model Proiecte Instituționale - INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE

Act predare - recepție model Proiecte Instituționale - INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție - INSTITUȚII LA AUTOGESTIUNE

Ghid pentru completarea Actului predare-recepție - INSTITUȚII SUBORDONATE AȘM

Raport științific intermediar - model , valabil pentru toate tipurile de proiecte

Date de contact