Academia de ştiinţe a Moldovei

Lista proiectelor eligibile din cadrul Apelului repetat al proiectelor de cercetare din cadrul Programelor de stat pentru anii 2017-2018

În perioada desfăşurării concursului  repetat al  proiectelor de cercetare din cadrul  Programului de Stat “Recuperarea și  valorificarea istorică a memoriei victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească în perioada anilor 1940-1941, 1944-1953” ,  coord. dr. hab. Anatol Petrencu, program finanțat de la bugetul de stat pentru anii 2017-2018  au  fost recepționate 3 (trei) propuneri de proiecte.

 Ca urmare examinării condițiilor concursului, toate 3 (trei) propuneri de proiecte  înaintate se declară eligibile, după cum urmează:

Nr. d/o

Nr. de înregistrare,

data înregistrării

Titlul proiectului

Director de proiect

Organizaţia executor

Termen de realizare

Eligibil/

Neeligibil

1

16.06.001F

Traumă,strategii de supraviețuire și probleme de reintegrare     socială în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist din RSS Moldovenească.Cercetări în raioanele din centrul Republicii Moldova

Cojocaru Ludmila, dr

 

Universitatea de Stat din Moldova

2017-2018

eligibil

2

16.06.002F

Foametea organizată și represiunile pe motiv confesional în memoriile victimelor regimului totalitar-comunist în R.S.S. Moldovenească. Cercetări în localitățile din nordul Republicii Moldova

Padureac Lidia, dr

Universitatea de Stat “Alecu Russo” din Bălți

 

2017-2018

eligibil

3.

16.06.003F

Deportările din RSS Moldovenească între istorie și memorie: biografii individuale și colective, valorificări istoriografice

Manolache Constantin,

dr. hab.

Biblioteca Științifică Centrală „Andrei Lupan” (Institut) a Academiei de Științe a Moldovei

2017-2018

eligibil

 

 

Propunerile de proiecte enumerate mai sus se supun procesului de evaluare.